Predstavljamo ponudu limenih fasada iz našeg pogona za čiju proizvodnju koristimo repromaterijale vrhunskih evropskih proizvođača sa odgovarajućim A-testovima kao i proizvođačevim garancijama za kvalitet i trajnost materijala. Za sve proizvode iz asortimana Mba Steel Doboj daje garanciju za trajnost i kvalitet.

ALU BOND

ALU prozori i vrata

Fasade od termo panela

ALU prozori i vrata

Limene fasade

ALU prozori i vrata