Krovni pokrivači

Krov štiti objekat od atmosferskih uticaja. Sastoji se od nosive konstrukcije i izabranog krovnog pokrivača.
Krovovi mogu biti jednovodni, dvovodni i viševodni.
Zavisno od klimatskih uslova i vrste pokrivača određuje se i ugao nagiba krova.
Krovovi pokriveni limom su veoma visokog kvaliteta i imaju dosta prednosti u odnosu na ostale pokrivače.
Limeni pokrivači mogu biti i do sedam puta lakši od crijepa. Samim tim i konstrukcija može biti daleko lakša.
Krovove pokrivamo mašinskim duplo falcovanim limom, pokrivamo sa trapeznim limom (rebrasti), imitacijom crijepa.
Radi sprječavanja kondenzacije, zvučne i toplotne izolacije, po želji naručioca ispod limenog pokrivača, postavljamo krovnu izolaciju, paropropusnu foliju, ter papir ili direktna izolacija na limu što garantuje apsolutno iščezavanje kondenza na limu, takozvana FILC folija.
Nakon završetka pokrivanja krov se opšiva sa svih strana vjetar lajsnama, ostalim opšivkama i sprječava da se vjetar podvlači pod krovni pokrivač.

Proizvođači lima zavisno od kvaliteta daju garanciju na materijal od 5 do 15 godina. Ako se krov propisno održava, iz iskustva znamo da može dostići životni vijek i do 30-40 godina.

  • image
  • image
  • image
  • image

Krovni pokrivači iz naše proizvodnje

Lim crijep

LIM CRIJEP iz naše proizvodnje

TR 20 pokrivni lim za krovove i zidove

TR 20 pokrivni lim za krovove i zidove

TR 40 krovni pokrivač

TR 40 krovni pokrivač iz naše proizvodnje

IZVRSNOST U PROIZVODNJI JOŠ OD 1978.

KONTAKTIRAJTE NAS