ALU BOND

ALUBOND daje arhitektama neograničene mogućnosti i kreaciju. Izrada panela po mjeri, veliki izbor boja, idealno ravna površina, velike dimenzije tabli, laka montaža i visok kvalitet boje uz izuzetne estetske karakteristike i pristupačna cijena, razlozi su dominacija kompozitnih panela u izradi samoventilirajućih fasada. Mogućnost krojenja i lakog vezivanja ovog materijala omogućava korištenje alubonda za oblaganje stubova, zidova i svega onoga sto zamislite.

ALUBOND se proizvodi od dva aluminijska lima debljine 0.5 mm koji se specijalnim postupkom određenim polietilenskim masama spajaju u ploče debljine 3, 4, 6 i 8 mm. Završna obrada aluminijuma može biti jednostrana i obostrana i to plastificirana ili eloksirana (za eksterijer), može da imitira mermer, drvo i sl. (za enterijer). Specifičnost proizvodnje i materijala koji se koristi za izradu alubonda omogućavaju oblaganje ravnih, iskrivljenih, zaobljenih, horizontalnih, vertikalnih i drugih površina alubondom. Alubond fasadne obloge spadaju u grupu takozvanih KASETNIH FASADA.

Sike proizvoda

Fasade iz naše ponude

ALU BOND

ALUBOND zadovoljava protiv-požarne uslove klase B2 po DIN-u 4102, ima termičku dilataciju od 2,70 mm pri temperaturnoj razlici od 100o C a 1mm/m za temperaturnu razliku od 50°C., značajno redukuje nivo šuma (23 do 25 dB), pa se može preporučiti za zone gradnje izložene saobraćajnoj i industrijskoj buci, ali i za oblaganje mašina i dijelova industrijskih postrojenja. Kao najvažnija prednost alubond panela je izuzetno jednostavna i laka obrada panela. Fabrički paneli se mogu krojiti, savijati i povezivati u kasete različitih dimenzija i oblika kako bi se prilagodili zahtjevima objekta. U odnosu na pločaste materijale koji su do sada imali dominantnu primjenu alubond je 1,6 puta lakši od aluminijuma i čak 3,4 puta lakši od čelika. Fasadi od alubonda nije potrebno posebno održavanje, izuzetno je otporna na atmosferske uticaje.

Alubond spada u vodootporne materiajale, a otporan je i na udarce, dobro apsorbuje i vibracije.